ლადო წიქარიშვილი, თორნიკე კლდიაშვილი, ცოტნე სამადაშვილი,თეონა შათირიშვილი, ქეთევან ბურდულაძე.

ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ნომინაცია:
წლის გადარჩენილი სიცოცხლე
პაციენტს ჩაუტარდა: ქალაშიდა დაზიანების ექსტერპაცია(ღეროს კავერნომის მიკროქირურგიული ამოკვეთა ნეირომონიტორინგის ქვეშ)