დარეჯან ბერიძე, ვახტანგ აფხაზავა, მერაბ იმნაძე, რეზო ბათნიძე, დიმიტრი ბერიძე

ნეიროქირურგია / მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი
ნომინაცია:
წლის გუნდი (პედიატრია)

ნომინაცია - წლის გუნდი - პედიატრია

წარდგენილი ჰოსპ და ექიმები: მ.იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტლის ექიმები - დარეჯან ბერიძე, ვახტანგ აფხაზავა, მერაბ იმნაძე, რეზო ბათნიძე, დიმიტრი ბერიძე.

დიაგნოზი: მწვავე ეპიდურული ჰემატომა შუბლის არეში

პაციენტს ჩაუტარდა:  განაკვეთი შუბლისა და თხემის ძვლების საზღვარზე.შუბლის ძვლის მარჯვენა ნახევარში ძვლის სკელოტიზაციის შემდეგ ჩატარდა შუბლის ძვლის ტრეპანაცია და ეპიდურული ჰემატომის ევაკუაცია.

სამედიცინო მიმართულება: ნეიროქირურგია