ალექსანდრე დვალიშვილი

ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ნომინაცია:
წლის დებიუტი

წარდგენილია კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმი- ალექსანდრე დვალიშვილი

 

დიაგნოზი:  ქალას სარქვლის და ქალას ფუძის ღია ტრავმა

 

ჩაუტარდა: ქალა სარქვლისა და ქალას ფუძის მოტეხილობა მაგარი გარსის პლასტიკა,თვალბუდის ზედა კედლისა და შუბლის ძვლის პლასტიკა

 

სამედიცინო მიმართულება: ნეიროქირურგია