ალექსან თოროიან,სურენ კარაპეტიან, სამველ აგალარიან

ქირურგია / ახალქალაქის ჰოსპიტალი
ნომინაცია:
წლის ექსტრემალური გადაწყვეტილება

ნომინაციაში ,,წლის ექსტრემალური გადაწყვეტილება’’ წარდგენილნი არიან ახალქალაქის ჰოსპიტლის ექიმები- ალექსან თოროიან,სურენ კარაპეტიან, სამველ აგალარიან.

 

დიაგნოზი: მუცლის ღრუს შემავალი ღია ჭრილობა ნაწლავების დაზიანები

 

სამედიცინო მიამრთ: ქირურგია