ალექსან თოროიან; სამველ აგალარიან

ზოგადი ქირურგია / ახალქალაქის ჰოსპიტალი
ნომინაცია:
წლის დიაგნოზი

დიაგნოზი: პერიტონიტი

პაციენტს ჩაუტარდა: ინფილტრატის გამომიჯვნა, აპენდექტომია, დაედო ნაკერები სიგმოიდურ ნწლავის კედელზე