27 მარტი, 2020

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები - ევექსი ჰოსპიტლები

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები - ევექსი ჰოსპიტლები
  • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (იდს) ჩაცმა-გახდის პროცედურები,
    კონტაგიოზურობის მაღალი რისკის პირველი დონის სრული იზოლაციის პირობებში.