სიცოცხლის ელჩები

პროექტის შესახებ

პროექტი ითვალისწინებს ევექსი ჰოსპიტლების ქსელში ყველაზე საინტერესო და წარმატებული სამედიცინო შემთხვევების გამოვლენას, პროექტის ბენეფიციარი სამედიცინო პერსონალის წარმოჩენასა და მათ დაფასებას. პროექტის ფარგლებში, 2021 წლის განმავლობაში, თითოეულ ჰოსპიტალს შესაძლებლობა აქვს 8 სხვადასხვა ნომინაციაში წარადგინოს კანდიდატი. კანდიდატის წარდგენა ხდება პროექტისთვის შექმნილ ელექტრონულ მისამართზე lifeambassadors@evex.ge. ნომინირებულ ექიმებზე მომზადდება დოკუმენტური ვიდეო რგოლები, რომლებიც მაქსიმალურად ზუსტად გააცნობს თითოეულ დაინტერესებულ მხარეს შემთხვევას/ქეისს. ნომინანტების შესახებ ვიდეო რგოლები პერიოდულად განთავსდება პროექტისთვის სპეციალურად შექმნილ პლაtფორმაზე www.elchebi.ge. ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენა ხდება ევექსი ჰოსპიტლების თანამშრომლების მიერ, ხმის მიცემის საფუძველზე.

 

ნომინაციები :

 

 

წლის ექთანი 

სამედიცინო მოღვაწე, რომელიც პაციენტებისადმი დიდი კეთილგანწყობითა და  თანაგრძნობით გამოირჩევა.  ყოველდღიური გულისხმიერი შრომით ზრუნავს ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე.

 

წლის ექსტრემალური გადაწყვეტილება

მწვავედ განვითარებული შემთხვევის მართვა არაორდინალურ პირობებში. მდგომარეობის მართვა გამწვავებიდან ხანმოკლე პერიოდში.

 

წლის მასწავლებელი

ადამიანი, რომელიც  სამედიცინო განათლების პროცესში მაღალი აკადემიური ჩართულობით გამოირჩევა

 

წლის დებიუტი

ახალბედა ( 5 წლამდე  გამოცდილება)   ექიმი რომელმაც სარისკო პირობებში მიიღო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება და სწორად მართა პაციენტი. პირველი წარმატებული ნაბიჯები დამოუკიდებელ სამედიცინო პრაქტიკაში.

 

ექსპერტთა საბჭოს წლის პროექტი     

კლინიკური ბორდების საქმიანობა/პროექტი რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჰოსპიტალური სერვისის გაუმჯობესებაში, სამედიცინო პერსონალისა და მომსახურების განვითარებაში

 

წლის გადარჩენილი სიცოცხლე

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთან მიღწეული კეთილსაიმედო გამოსავალი. აქვე შეიძლება იყოს განხილული ონკოლოგიური და სხვა მძიმე სომატური დიაგნოზი.

 

წლის გადარჩენილი სიცოცხლე ( პედიატრია)

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთან მიღწეული კეთილსაიმედო გამოსავალი. აქვე შეიძლება იყოს განხილული ონკოლოგიური და სხვა მძიმე სომატური დიაგნოზი.

 

წლის გუნდი

სადაც ძალიან ზუსტად, თანმიმდევრულად და მაღალპროფესიონალურად იმუშავა სპეციალისტების გუნდმა. პაციენტთან მიღწეული კეთილსაიმედო გამოსავალი.