ევექსელი
ლოიალობის პროგრამა
ევექსი ჰოსპიტლების მომხმარებელებისთვის!
რეგისტრაცია,
ევექსის მომხმარებლის რეგისტრაცია
იმისთვის რომ ისარგებლოთ ევექსის ბენეფიტების პროგრამით, გთხოვთ შეავსოთ ყველა სავალდებულო ველი
შეამოწმე შენი თავი ბაზაში
ევექსი ჰოსპიტლების მომხმარებლები ავტომატურად ხდებიან პროგრამის ბენეფიციარები. პროგრამაში ჩასართავად დარეგისტრირდით 1 ივნისამდე და ისარგებლეთ მნიშვნელოვანი უპირატესობებით სამედიცინო სერვისებზე მთელი წლის მანძილზე.
ცხელი ხაზი : ცხელი ხაზი (phone number)
გამოყენების პოლიტიკა
111Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
უფასო კონსულტანციები STAR ექიმებთან
ნობილი ფაქტია, რომ გვერდის წაკითხვად შიგთავსს შეუძლია მკითხველის ყურადღება მიიზიდოს და დიზაინის აღქმაში ხელი შეუშალოს. ის გამოყენებით ვღებულობთ იმაზე მეტ-ნაკლებად სწორი გადანაწილების ტექსტს, ვიდრე ერთიდაიგივე გამეორებადი სიტყვებია ხოლმე. შედეგად, ტექსტი ჩვეულებრივ ინგლისურს გავს, მისი წაითხვა კი შეუძლებელია.