ზაზა ზარნაძე

ექიმი რადიოლოგი, მედიცინის დოქტორი 30-წლიანი საექიმო გამოცდილებით

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.