ზაზა წიქორიძე

ნეირო ქირურგიის სამსახურის უფროსი

Kutaisi Emergency Referral Hospital. Kutaiisi, 2, Ockheli str.