ზაზა რუხაია

ქირურგიის სამსახურის უფროსი

Poti Hospital. 171 Guria str, Poti