ზაზა რუხაია

ქირურგიის სამსახურის უფროსი

Poti Referral Hospital. 171 Guria str, Poti