ხათუნა მაწიაშვილი

ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურის უფროსი

Tbilisi Traumatology Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.