ვერიკო ტაკიძე

სამშობიაროს ნეონატოლოგიური სამსახურის უფროსი

The Batumi Paediatric Regional Referral Hospital. 64, airport highway, Batumi