ვაჟა კვიციანი

რაბიოლოგი-ქირურგი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.ბავშვთა ქირურგი- რაბიოლოგი. გავლილი აქვს რამდენიმე ტრენინგი ანტირაბიული მკურნალობის შესახებ. და მიღებული აქვს  სერთიფიკატი სუბსპეციალობაში რაბიოლოგია. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის მიერ გამოცემული  ანტირაბიული დახმარების მანუალის თანაავტორია.

რეკომენდაციის(გაიდლაინი) ავტორი.