თეიმურაზ მძინარიშვილი

მთავარი მენეჯერი

Khashuri Hospital. 40 Rustaveli str, Khashuri