თეა ფულარიანი

მედიცინის დოქტორი, ბავშვთა ნევროლოგი 20-წლიანი საექიმო გამოცდილებით

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.