თეა დანელია

მიმღებ-დიაგნოსტიკური სამსახურის უფროსი

Poti Referral Hospital. 171 Guria str, Poti