თეა დანელია

მიმღებ-დიაგნოსტიკური სამსახურის უფროსი

Poti Hospital. 171 Guria str, Poti