თამარა აკიშბაია

ლაბორატორიის განყოფილების უფროსი

Tbilisi Traumatology Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.