თამარ მიჩიტაშვილი

ახალშობილთა ინტენსიური მოვლა

ივ. ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. 1 Kindzmarauli turn, Tbilisi