თამარ გოთუა

ნეონატოლოგიის განყოფილების უფროსი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნეონატოლოგიური დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, საექიმო გამოცდილება 32 წლიანი, პედაგოგიური 30 წლიანი.