თამარ ბახტაძე

პედიატრი

The Batumi Paediatric Regional Referral Hospital. 64, airport highway, Batumi