თამარ აბულაძე

ბავშვთა ნეფროლოგი, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი 40-წლიანი საექიმო გამოცდილებით

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.