სოლომონ ფუტკარაძე

ინტერვენციული რადიოლოგიის სამსახურის უფროსი

Batumi Referral Hospital. 125, Bagrationi str. Batumi