შირინ ჯორბენაძე

მოზრდილთა მიმღების სამსახურის უფროსი

Kobuleti Hospital. 18 Abashidze str, Kobuleti