რუსუდან ქიმერიძე

თერაპიის სამსახურის უფროსი

Khashuri Hospital. 40 Rustaveli str, Khashuri