რამაზ ღულაძე

ალერგოლოგ-იმუნოლოგი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.



მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესიული გამოცდილება 44 წელი. გამოცემული აქვს რამდენიმე სახელმძღვანელო ექიმებისთვის. მასთან შესაძლებელია ალერგიული სინჯების ჩატარება თანამედროვე მეთოდით.