ქეთევან ხიშტოვანი

დერმატო-ვენეროლოგი

Caucasus Medical Centre. Kavtaradze str. 23, Tbilisi, Georgiaსამუშაო გამოცდილება

დერმატო-ვენეროლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი”;

დერმატოლოგი
2016 წ.
„ი. ჟორდანიას სახელობის კლინიკა”;

დერმატოლოგი
2013-2016 წწ.
„კანის და ვენსნეულების ეროვნული
სახელმწიფო კვლევითი ცენტრი”;

2011-2013 წწ.
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.
სამედიცინო წარმომადგენელი საქართველოში
2008-2009 წწ.
UNIPAC-for packaging machines and equipment.

Caucasus Medical Centre

Caucasus Medical Centre offers full ambulatory services based on evidence, high-tech laboratory and diagnostic surveys. The Clinic Lab holds ISO 9001: 2015 International Certificate in Quality Management. The diagnostic center of Tbilisi offers full ambulatory services based on evidence.