ქეთევან შელეგია

ლაბორატორიის განყოფილების უფროსი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.