ნონა ჯანგევლაძე

ფსიქიატრი

ივ. ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. 1 Kindzmarauli turn, Tbilisi