ნინო მიქაძე

ლაბორატორიული მიმართულების ხელმძღვანელი

The Batumi Paediatric Regional Referral Hospital. 64, airport highway, Batumi