ნინო ჭანტურია

პედიატრიის სამსახურის უფროსი

Poti Hospital. 171 Guria str, Poti