ნინო აბდუშელიშვილი

ბავშვთა ენდოკრინოლოგი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.