ნინა ჯაფარიძე

გინეკოლოგი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi