ნიკოლოზ რთველიაშვილი

ანესთეზია და კრიტიკული მედიცინა

Tbilisi Referral Hospital. 1 Kindzmarauli turn, Tbilisi