ნათია უთმელიძე

კრიტიკული და გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტის უფროსი

Tbilisi Traumatology Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.