ნატალია ბაიაჯანი

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური განყოფილების უფროსი

Batumi Referral Hospital. 125, Bagrationi str. Batumi