ნანა გოგორელიანი

ტოქსიკოლოგი

Kutaisi Emergency Referral Hospital. Kutaiisi, 2, Ockheli str.