მზევინარ მარკოიძე

კარდიოინტენსიურის სამსახურის უფროსი

Batumi Referral Hospital. 125, Bagrationi str. Batumi