მიხეილ კურტანიძე

ოფთალმოქირურგი

Batumi Referral Hospital. 125, Bagrationi str. Batumiმიხეილ კურტანიძეს დასრულებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რის შემდეგაც გაიარა კლინიკური რეზიდენტურა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ოფთალმოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. მას ასევე გავლილი აქვს სტაჟირება გერმანიის, ინგლისისა და უკრაინის ოფთალმოლოგიურ საავადმყოფოებში.