მიხეილ ჯაში

ოტორინოლარინგოლოგ

Caucasus Medical Centre. Kavtaradze str. 23, Tbilisi, Georgiaსამუშაო გამოცდილება

ოტორინოლარინგოლოგი
2016 წლიდან დღემდე
„დიაგნოსტიკური ცენტრი"

პროფესორი, ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2015 წლიდან დღემდე
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი;

ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა
ასოცირებული პროფესორი
2006-2015 წწ.
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა კათედრის დოცენტი
2002-2006 წწ.
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა კათედრის ასისტენტი
1995-2002 წწ.
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

ზოგადი სპეციალიზაციის, რეზიდენტურის და
საწარმოო პრაქტიკის დეკანის მოადგილე
1996-1999 წწ.
ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

Caucasus Medical Centre

Caucasus Medical Centre offers full ambulatory services based on evidence, high-tech laboratory and diagnostic surveys. The Clinic Lab holds ISO 9001: 2015 International Certificate in Quality Management. The diagnostic center of Tbilisi offers full ambulatory services based on evidence.