მერაბ ფუტკარაძე

დასავლეთ საქართველოს მორფოლოგიის სამსახურის უფროსი

West Georgia Medical Center. Kutaisi, 83a, Javakhishvili str.