მეგი გეორბელიძე

ბავშვთა პოსტოპერაციული კრიტიკული მდგომარეობების მიმართულების უფროსი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.