მარიკა სეხნიაშვილი

შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi