მარიამ კუხალაშვილი

ონკოლოოგიური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

Oncology Center. 85, Javakhishvili str, Kutaisi