მაკა თევზაძე

ნეონატოლოგიური კრიტიკული მედიცინის მიმართულების უფროსი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.