ლელა ბეგიაშვილი

გადაუდებელი მედიცინის (ER) განყოფილების უფროსი

Tbilisi Traumatology Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.