ლალი გოგიტაური

მიმღების სამსახურის უფროსი

Khashuri Hospital. 40 Rustaveli str, Khashuri