კრისტინა კილი

რადიოთერაპიული დეპარტამენტის კონსულტანტი

Oncology Center. 85, Javakhishvili str, Kutaisi