კონსტანტინე უბერი

თერაპიის სამსახურის უფროსი

Zugdidi Referral Hospital. 206, Gamsakhurdis str, Zugdidi