ირინე რუსიაშვილი

ოტორინოლარინგოლოგი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi